2019
20-01-2019   van 15.00 uur tot 17.00 uur Het Readtsjerkje Roodkerk
09-02-2019  Besloten optreden Leeuwarden
20-02-2019  Besloten optreden Leeuwarden
24-02-2019  van 15.00 uur tot 17.00 uur  Thomaskerk Waaxens
03-03-2019  van 15.00 uur tot 17.00 uur Doarpstsjerke Metslawier
15-03-2019   van 19.30 uur tot 21.30 uur  Heerenveen besloten optreden
30-03-2019  van 14.30 uur tot 16.00 uur  Stiens besloten optreden
02-04-2019  van 14.30 uur tot 16.00 uur  Hauwlerwijk besloten optreden
13-04-2019  van 20.00 uur tot 22.30 uur Drachten besloten optreden

           2020
05-01-2020 van 15.30 uur tot 17.30 uur  Burgum besloten optreden