2018
12-09-2018  van 14.30 uur tot 16.00 uur   Coornhertstate. Besloten optreden
14-09-2018  van 15.00 uur tot 18.00 uur  Straatfestival KYK Drachtster Compagnie
16-09-2018  van 15.00 uur tot 18.00 uur   Van Harenskerk St. Annaparochie.
18-09-2018  van 14.00 uur tot 17.00 uur   Philips. Besloten optreden.
12-10-2018   van 19.30 uur tot 21.00 uur   Heerenveen besloten optreden
13-10-2018   vanaf 15.00 uur                        Harlingen grote Kerk
03-11-2018   van 14.00 uur tot 17.00 uur   Franeker besloten optreden
04-11-2018   van 16.00 uur tot 18.00 uur  FMC Burdaard.
09-11-2018   tijden volgen.                            Vogelwacht. Besloten optreden
10-11-2018    van 15.00 uur tot 16.30 uur  Dorphuis It Geahûs Garyp
23-11-2018    van 14.00 uur tot 16.00 uur Oosterwolde besloten optreden
25-11-2018    van 15.00 uur tot 17.00 uur  Goiënga Kerkje Hege Wier

2019
20-01-2019   van 15.00 uur tot 17.00 uur Het Readtsjerkje Roodkerk
27-01-2019   van 14.30 uur tot 17.00 uur Yn e Lijte Grou
20-02-2019  Besloten optreden Leeuwarden
24-02-2019  van 15.00 uur tot 17.00 uur  Thomaskerk Waaxens
03-03-2019  van 15.00 uur tot 17.00 uur Doarpstsjerke Metslawier
15-03-2019   van 19.30 uur tot 21.30 uur  Heerenveen besloten optreden
02-04-2019  van 14.30 uur tot 16.00 uur  Hauwlerwijk besloten optreden
13-04-2019  van 20.00 uur tot 22.30 uur Drachten besloten optreden