1997 “Beklonken Leafde”(niet meer verkrijgbaar)
1999 “It slyt mar net”(Niet meer verkrijgbaar))
2002 “Skaadman”(distributeur Marista Dronrijp)
2007 “Swart Wyt”(distributeur Marista Dronrijp)
2011 “Moed en Nocht”dûbbel cd(distributeur Marista Dronrijp)