21-10-2017 van 20.00 uur tot 22.30 uur Klein Theater De Vier Pelikanen Leeuwarden. Helaas, helaas kan dit optreden wegens omstandigheden niet doorgaan. Er komt een andere datum. 
09-11-2017 besloten optreden Anne Schotanus
11-11-2017 van 20.00 uur tot 22.30 uur MFA De Doarpsfinne Minnertsga
12-11-2017 van 10.30 uur tot 13.00 uur Koffieconcert in Oer ’t Hout Grou
17-11-2017 van 20.00 uur tot 22.30 uur Mariakerk Boer
18-11-2017 van 20.00 uur tot 22.00 uur Fryske Krite Apeldoorn
25-11-2017 van 20.00 uur tot 22.00 uur Kerkje van Swichum
03-12-2017 van 15.00 uur tot 17.30 uur De Schierstins Veenwouden
16-12-2017 van 15.00 uur tot 16.30 uur WZC Erasmus Leeuwarden

17-02-2018 besloten optreden stichting Zonnebloem MFC Burdaard
16-03-2018 van 20.oo uur tot 22.30 uur MFC De Einekoer Rypsjerk

03-03-2019 van 15.00 tot 17.00 uur Doarpstsjerke Metsalawier