2018

17-02-2018 besloten optreden stichting    Zonnebloem MFC Burdaard
28-02-2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur  Hotel oostergoo Grou. Besloten optreden.
09-02-2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur  Hoolten Klinte Appelscha. Besloten optreden
16-03-2018  van 20.oo uur tot 22.30 uur  MFC De Einekoer Rypsjerk
23-03-2018  van 17.00 uur tot 21.o0 uur   Stania State Oenkerk
24-03-2018  van 15.00 uur tot 18.00 uur  MFC De Wringe Opeinde.
07-04-2018  van 14.30 uur tot 17.00 uur  Gebouw Pro Rege Oenkerk. Met senioren orkest “Ryk Troch Muzyk”
22-04-2018  van 14.30 uur tot 16.30 uur  Kerkje Schurenga
02-06-2018  van 13.00 uur tot 17.00 uur  Pije Dei, bij kerkje in Zuiderbuurt Drachten
12-06-22018 nog niet bekend                      De Boge Harkema. Dorpsfeest besloten optreden
15-06-2018  van 14.15 uur tot 16.30 uur    Warrenhove Drachten. Besloten optreden
04-11-2018   van 16.00 uur tot 18.00 uur  FMC Burdaard.

2019

03-03-2019  van 15.00 tot 17.00 uur          Doarpstsjerke Metsalawier