2018

17-02-2018 besloten optreden stichting    Zonnebloem MFC Burdaard
28-02-2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur  Hotel oostergoo Grou. Besloten optreden.
04-03-2018 van 15.00 uur tot 18.00 uur   Restaurant It Polderhûs De Veenhoop
09-03-2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur  Hoolten Klinte Appelscha. Besloten optreden
16-03-2018  van 20.oo uur tot 22.30 uur  MFC De Einekoer Rypsjerk
17-03-2018   in de namiddag.                      Besloten optreden Privé.
21-03-2018  van 13.45 uur tot 15.30 uur   De Skans Gorredijk. Besloten optreden
23-03-2018  van 17.00 uur tot 21.o0 uur   Stania State Oenkerk besloten optreden
24-03-2018  van 15.00 uur tot 18.00 uur  MFC De Wringe Opeinde.
28-03-2018  van 17.00 uur tot 19.00 uur  Omrop Fryslân Bij Gurbe Douwstra
07-04-2018  van 14.30 uur tot 17.00 uur  Gebouw Pro Rege Oenkerk. Met senioren orkest “Ryk Troch Muzyk”
18-04-2018  in de namiddag.                       Besloten Optreden pro deo.
22-04-2018  van 14.30 uur tot 16.30 uur  Kerkje Schurenga
05-05-2018 van  13.00 uur tot 15.00 uur  Stichting Kulturele Hoofdstad Leeuwarden
06-05-2018  van 15.00 uur tot 16.30 uur  Noorderbreedte Harlingen besloten optreden
09-06-2018  van 13.00 uur tot 17.00 uur  Peije Dei, bij kerkje in Zuiderbuurt Drachten
10-06-2018  van 17.00 uur tot 19.30 uur  De Compagnon Gorredijk
12-06-2018  van 14.30 uur tot 17.00 uur  De Boge Harkema. Dorpsfeest besloten optreden
15-06-2018   van 14.15 uur tot 16.30 uur    Warrenhove Drachten. Besloten optreden
11-08-2018   van 15.00 uur tot 16.30 uur   Berghiem. Besloten optreden.
12-09-2018  van 14.30 uur tot 16.00 uur   Coornhertstate. Besloten optreden
14-09-2018  van 15.00 uur tot 18.00 uur  Straatfestival KYK Drachtster Compagnie
16-09-2018  van 15.00 uur tot 18.00 uur   Van Harenskerk St. Annaparochie.
18-09-2018  van 14.00 uur tot 17.00 uur   Philips. Besloten optreden.
04-11-2018   van 16.00 uur tot 18.00 uur  FMC Burdaard.
09-11-2018   tijden volgen.                            Vogelwacht. Besloten optreden
10-11-2018    van 15.00 uur tot 16.30 uur  Dorphuis It Geahûs Garyp
23-11-2018    van 14.00 uur tot 16.00 uur Oosterwolde besloten optreden

2019
20-01-2019  van 15.00 uur tot 17.00 uur Het Readtsjerkje Roodkerk
03-03-2019  van 15.00 uur tot 17.00 uur Doarpstsjerke Metslawier